top of page

На сторінці сайту «Нормативна база Центру дитячої та юнацької творчості» розміщено Google – таблиці, куди вносяться накази з основної діяльності освітньої установи, Положення, правила, які діють в закладі і розроблені на основі Типових положень, і які регламентують діяльність структурних підрозділів закладу позашкільної освіти.

Google-Tabellen-Logo.png

Накази з основної діяльності позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості"

Google-Tabellen-Logo.png

Положення та правила, які регламентують освітню діяльність закладу

Інформаційне наповнення сторінки сайту формується відповідно до законодавчої бази України:

  1. Нормативно–правових актів та розпорядчих документів, які визначають та гарантують охорону і захист прав, свобод та інтересів дитини.

  2. Наказу Міністерства освіти і науки України від 12. 07. 2001 року № 510 «Про загальний Порядок видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту».

  3. Статуту позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Енергодарської міської ради Запорізької області.

  4. Примірної Інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23 серпня 2012 року № 947.

bottom of page